Jak se plicní hypertenze léčí?

Léčba plicní arteriální hypertenze

Předpokladem úspěšné léčby je změna životního stylu a dietních návyků:

 • Nechte si od svého lékaře podrobně vysvětlit příznaky plicní hypertenze a při jejich zhoršení jej ihned kontaktujte.

 • Denně sledujte svoji váhu a při jejím zvýšení o 1,5 kg ihned kontaktujte svého lékaře.

 • Častěji odpočívejte a nepřemáhejte se.

 • Nezvedejte břemena těžší než 5 kg, v opačném případě může dojít ke zvýšení krevního tlaku ve vašich plicích.

 • Stravu přisolujte podle pokynů svého lékaře.

 • Každý rok se nechte očkovat proti chřipce.

 • Nekuřte.

 • Nepijte alkohol.

 • Neužívejte žádné léky bez vědomí svého lékaře.

 • Pro ženy je krajně nebezpečné těhotenství. Poraďte se se svým lékařem o vhodném způsobu antikoncepce.

Plicní arteriální hypertenze je nevyléčitelné onemocnění. Lékaři však dnes mají k dispozici řadu možností léčby, kterou lze průběh choroby výrazně zpomalit nebo zastavit, významně zmírnit její příznaky a zlepšit kvalitu života.


Mezi léky pro PAH patří:

 • Vazodilatancia - vedou k rozšiřování plicních cév (v podobě tablet, podkožních infúzí, nitrožilních infúzí, případně inhalací)

 • Antikoagulancia - zabraňují srážení krve ve zúžených plicních cévách

 • Diuretika - snižují množství tekutin v organismu

 • Kyslík

 • Transplantace plic (při selhání předchozí léčby)

O způsobu léčby rozhodne lékař na základě:

 • Pečlivého posouzení vašeho zdravotního stavu

 • Závažnosti vašeho onemocnění

 • Reakce vašich plicních cév na jednotlivé způsoby léčby

 • Očekávaného vývoje vašeho onemocnění

 • Vašeho názoru či rozhodnutí

Léčba plicní hypertenze při onemocnění srdce

Plicní hypertenze při onemocnění levého srdce je nejčastěji ovlivnitelná dobrou léčbou základního srdečního onemocnění (léčba onemocnění myokardu, chlopenních vad, arytmií).

Léčba plicní hypertenze při onemocnění plic

Léčba plicní hypertenze u plicních chorob je značně neúspěšná. Pokud se jedná o typicky lehkou plicní hypertenzi provázející nejčastěji pokročilejší stádia chronických plicních onemocnění, pak ji lze léčebně ovlivnit jen velmi obtížně a je především ukazatelem zhoršené prognózy nemocných. Pokud se u pacientů s plicním onemocněním vyskytne těžká plicní hypertenze, jedná se o situaci relativně výjimečnou a plicní hypertenze pak může být způsobena jinou příčinou, kterou lze léčit úspěšně (například CTEPH).

Léčba chronické trombembolické plicní hypertenze (CTEPH)

Podobně jako u PAH je u CTEPH základem úspěšné léčby změna životního stylu (viz výše). Nezbytně nutná je rovněž doživotní antikoagulační léčba (užívání léků na ředění krve). U více jak 60 % pacientů s CTEPH lze provést chirurgický zákrok (tzv. plicní endarterektomii), jejímž principem je odstranění usazených zorganizovaných krevních sraženin z plicních cév. Jedná se o velmi složitý výkon v mimotělním oběhu. Úspěšnost operace je vysoká, drtivá většina nemocných po operaci je prakticky vyléčena a dále musí užívat jen léky na ředění krve.


Až do roku 2004 nebyla tato operace v České republice dostupná. Od září 2004 byl v ČR zahájen program endarterektomií plicnice v Kardiocentru Všeobecné fakultní nemocnice v Praze ve spolupráci s Prof. Mayerem v německé Mohuči. Od roku 2004 do roku 2017 bylo v Kardiocentru VFN provedeno 300 plicních endarterektomií s výsledky srovnatelnými se špičkovými zahraničními pracovišti. Pracoviště poskytuje tuto léčbu rovněž nemocným referovaným ze Slovenské republiky.


Pro pacienty, kteří nejsou vhodnými kandidáty pro léčbu chirurgickou nebo u nichž určitý stupeň plicní hypertenze přetrvává i po operaci, může řešení představovat farmakologická léčba riociguatem. Rovněž se začíná rozvíjet katetrizační léčba CTEPH (balónková plicní angioplastika - BPA), která je dostupná na našem pracovišti.

Experimentální léčba plicní hypertenze

Léčebné metody v medicíně před jejich schválením pro použití v běžné klinické praxi procházejí složitým a nákladným testováním v klinických studiích pod velmi přísným dohledem tuzemských i zahraničních autorit. Možnost zařazení do klinické studie mnohdy umožňuje nemocným přístup k léčbě, jejíž efekt u plicní hypertenze předčí účinek běžně dostupné terapie. Centrum pro plicní hypertenzi ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze představuje jedno z předních evropských pracovišť, které se podílelo a podílí na vývoji nových léčebných postupů u plicní hypertenze (bosentan, riociguat, selexipag, epoprostenol, treprostinil).


Poslední změna: 6. leden 2019 18:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯