Jaké jsou příznaky plicní hypertenze?

 • Dušnost (pocit nedostatku dechu)

 • Únava

 • Závratě, hlavně při posazování a postavování

 • Mdloby

 • Namodralé zbarvení rtů a kůže (cyanóza)

 • Otoky kotníků nebo dolních končetin

 • Bolest na hrudi

 • Zrychlený tep

 • Bušení srdce

Plicní hypertenzi se jen výjimečně podaří odhalit při běžné zdravotní prohlídce. Příznaky jsou často lehké a netypické, a lze je zaměnit za projevy jiného onemocnění srdce a plic. Příznaky plicní hypertenze jsou natolik netypické, že průměrná doba od jejich vzniku do stanovení diagnózy je mnohdy i několik let. Pro pokročilé stádium plicní hypertenze je navíc typické, že:

 • Nemocný je schopen jen těch nejnutnějších úkonů.

 • Nemocný má příznaky onemocnění i v klidu.

 • Pacient bývá v obdobích zhoršení nemoci upoután na lůžko.

Poslední změna: 14. prosinec 2018 10:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯