Vrchní a staniční sestry

Vrchní sestra

Mgr. Ilona Lálová

Staniční setry

Bc. Jitka Čápová, DiS.

(Cévní katetrizace)

Radka Fábryová

(Kardiostimulační centrum)

Bc. Iulian Gant, DiS.

(Koronární JIP)

Bc. Věra Hartová

(Srdeční katetrizace)

Bc. Marie Kratochvílová

(Angiologická JIP)

Mgr. Markéta Křečková

(Fakultní poliklinika)

Mgr. Blanka Sedláčková 

(Ambulance + Echokardiografie)

Bc. Zuzana Škochová, DiS.

(3. patro Lůžkové Oddělení)

Bc. Jitka Vlčková

(2. patro Lůžkové Oddělení)

Soňa Vojčíková

(Antiarytmická JIP)

Lenka Vyskočilová

(1. patro LO-denní stacionář)


Poslední změna: 20. říjen 2022 14:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯