Úvod


Zelená linka pro objednávání nemocných a komunikaci s naším katetrizačním oddělením

5594

Základní informace

II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN je komplexním pracovištěm zaměřeným na kardiovaskulární onemocnění. Pracoviště je spolu s II. chirurgickou klinikou kardiovaskulární chirurgie a klinikou KARIM páteřní součástí Kardiocentra VFN.


Zelená linka pro přijetí pacientů na koronární jednotku

5592

Kde nás najdete - plán VFN zde

Zde naleznete plán přístupu na II. interní kliniku kardiologie a angiologie a na naše oddělení ve Fakultní poliklinice