Výuka


Organizace výuky 5. ročníku

 

Zkoušky

Informace ohledně termínů zkoušek a možnosti odhlašování

Konzultační hodiny

Vážení studenti,

konzultační hodiny pana doc. Danziga pro českou paralelku se konají každou středu od 7:30 do 8:15 hodin na spisovně II. interní kliniky (vchod A14b, 1.patro).

Dne 12. 12. 2018 se mimořádně konzultační hodiny nekonají.

Děkuji za pochopení.

Denisa Ebelová,

II. interní klinika

Navazující magisterské studium Intenzivní péče

Podmínky studia a obsah přednášek.

 

Office hours - English Parallel (5th year students)

Dear students,

office hour for English Parallel (5th year students) will take place at archives 1st floor according to the previous agreement via email with doc. Kořínek (josef.korinek@lf1.cuni.cz) or doc. Kuchynka (petr.kuchynka@lf1.cuni.cz).

Thank you for understanding.

Zápočty za předmět Interna - Prázdninová praxe B00084

Vážení studenti,

pro zápočet za Prázdninovou praxi B00084 se, prosím,
dostavte v úředních hodinách (každou středu 7:45 - 8:15) na spisovnu II. interní kliniky v 1. patře (vedle Eiseltovy síně).

Vyplněný formulář o praxi je nutné přinést s sebou, záznam v indexu nestačí.            

Denisa Ebelová, administrátor výuky
denisa.ebelova@lf1.cuni.cz

Lekce z EKG

Volitelný předmět zaměřený na interpretaci EKG

Osnovy seminářu pro studenty - kardiologie 5.ročník

Osnovy přednášek pro mediky při výuce kardiologie v pátém ročníku jsou připraveny k prohlédnutí. 

Curriculum for medical students in cardiology

Basic informations about the curriculum of the English students

Výuka pro českou paralelku

Výuka pro českou paralelku - základní informace, kontakty

Semináře pro 5. ročník - prezentace

VP Kazuistiky z kardiovaskulární medicíny


Otázky ke zkoušce z Interny pro 5.ročník

 

Výuka pro anglickou paralelku - English students information

Are you searching information about our educational programs in English - switch to our English web pages