Pro pacienty


Důležité informace pro nemocné přicházející k hospitalizaci ZDE!

Hlavní informace o tom, co si s sebou vzít do nemocnice a s čím můžete v nemocnici počítat

Průvodce pro pacienty před katetrizačním vyšetřením srdce

Nejčastějším onemocněním srdce je tzv. ischemická choroba srdeční, o jejích příčinách a možnostech zejména katetrizační léčby, se dozvíte podrobněji v následujících odstavcích 

Katetrizační náhrada aortální chlopně

Informace o nemocné před plánovaným výkonem - katetrizační náhradě aortální chlopně.

Uzávěr defektu septa síní

Informace pro pacienty před výkonem.

Fakultní poliklinika

Kardiologické oddělení Fakultní polikliniky na Karlově nám. - budova B, IV. p. - zajišťuje rutinní ambulantní provoz II.interní kliniky. V provozu jsou ambulance: Kardiologická, Kardiostimulační, Arytmologická, Angiologická, PTCA poradna. Z vyšetřovacích metod jsou k dispozici: běžné EKG, EKG dle Holtera, zátěžové EKG, 24-hodinové monitorování krevního tlaku, echokardiografie, vyšetření klaudikačního intervalu na běhátku. Nově je na FP přemístěna i ambulance pro nemocné s Fabryho chorobou.

Elektrofyziologické vyšetření a katetrizační ablace

Pokud jste objednáni k elektrofyziologickému vyšetření nebo radiofrekvenční ablaci arytmií, naleznete v tomto přehledu užitečné informace o celém zákroku. Článek je také určen pacientům, kteří by se rádi dozvěděli podrobnosti o svém onemocnění, zejména o možnostech jeho terapie.

Implantace kardiostimulátoru

Váš lékař na základě informací o Vašem onemocnění Vám doporučil výkon zvaný Implantace kardiostimulátoru (lidově "budíku"). Podrobnější informace o tomto zákroku naleznete zde.

Chronické srdeční selhání

Zde jsou připraveny podrobné informace pro pacienty a příbuzné pacientů s chronickým srdečním selháním včetně informací o varovných příznacích.

Angiografie, perkutánní transluminární angioplastika (PTA), zavedení stentu

Angiografie, perkutánní transluminární angioplastika (PTA), zavedení stentu

 

Fabryho choroba

Jedním ze specifik II. interní kliniky 1. LF UK a VFN je orientace na vzácnější metabolická onemocnění s postižením kardiovaskulárního ústrojí. Během posledních 10 let bylo vytvořeno specializované pracoviště orientované na péči o nemocné s lysozomálními chorobami, zejména s Fabryho chorobou.  V současné době pečujeme téměř o stovku nemocných.