Pro lékaře


Centrum pro plicní hypertenzi

II. interní klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK v Praze se tradičně věnuje problematice plicní cirkulace. Na tuto tradici navázalo Centrum pro plicní hypertenzi, které bylo konstituováno v roce 1998.

Fabryho choroba

Jedním ze specifik II. interní kliniky 1. LF UK a VFN je orientace na vzácnější metabolická onemocnění s postižením kardiovaskulárního ústrojí. Během posledních 10 let bylo vytvořeno specializované pracoviště orientované na péči o nemocné s lysozomálními chorobami, zejména s Fabryho chorobou. V úzké spolupráci s Ústavem pro dědičná metabolická onemocnění VFN je možno nabídnout diagnostiku a komplexní péči o dospělé nemocné.   V současné době pečujeme téměř o stovku nemocných. 
Následující informace má sloužit k orientaci o Fabryho chorobě.

Kardiomyopatie

Jedním ze specifických a rychle se rozvíjejících programů II. interní kliniky je problematika kardiomyopatií. V této oblasti představuje klinika referenční centrum již pro řadu pracovišť celé České republiky.

Intenzivní péče

Intenzívní péče na II. interní klinice VFN.

Arytmologie

V diagnostice a léčbě srdečních arytmií má II.interní klinika kardiologie a angiologie dlouholetou tradici a patří v tomto oboru mezi špičková pracoviště v České republice. Na klinice jsou dostupné všechny moderní diagnostické a léčebné metody využívané v terapii arytmií.

Katetrizační laboratoř

Katetrizační laboratoř - nabídka služeb a kontakty.

Invazivní angiologie a intenzivní angiologická péče

II. interní klinika představuje jedno z nejkomplexnějších angiologických pracovišť v ČR. Diponuje kompletně vybavenou specializovanou jednotkou intenzivní angiologické péče (AJIP), moderně vybaveným katetrizačním sálem a vysoce specializovaným týmem lékařů a sester poskytujících odbornou péči nemocnýcm s onemocněními periferních tepen a žil.

Echokardiografie - nabídka služeb

Naše echokardiografická laboratoř poskytuje komplexní ultrazvukový diagnostický servis v rámci Kardiocentra VFN.

Ambulance srdečního selhání

Na II.interní klinice kardiologie a angiologie byla vytvořena nová ambulance pro nemocné s chronickým srdečním selháním.

Ambulance chlopenních srdečních vad

II.interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice nabízí komplexní zajištění diagnostiky a péče o nemocné s chlopenními vadami. Následně provádíme sledování pacientů s chlopenními protézami či po jiných výkonech na chlopních.

Neinvazivní angiologie

Přehled posyktované péče v oblasti neinvazivní angiologie naleznete zde.

Fakultní poliklinika

Kardiologické oddělení Fakultní polikliniky na Karlově nám. - budova B, IV. p. - zajišťuje rutinní ambulantní provoz II.interní kliniky. V provozu jsou ambulance: Kardiologická, Kardiostimulační, Arytmologická, Angiologická, PTCA poradna. Z vyšetřovacích metod jsou k dispozici: běžné EKG, EKG dle Holtera, zátěžové EKG, spiroergometrie, 24-hodinové monitorování krevního tlaku, echokardiografie, vyšetření klaudikačního intervalu na běhátku.