Praguecho


PraguECHO 2018 - proběhlo

Nadační fond VFN pod odbornou záštitou II. interní kliniky VFN a 1. LF UK a Sekce echokardiografie České asociace kardiovaskulárníchzobrazovacích metod ČKS pořádá XVI. pražské mezinárodní setkání o novinkách v echokardiografii dne 12. dubna 2018. Program akce zde.