PragueAngio


PragueAngio 2017


Srdečně Vás zveme na tradiční akci, kterou pořádá Česká angiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s II. interní klinikou kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK, Praha a Nadačním fondem VFN v sále Autoklubu ČR 17.1. 2017:


Program                        Přihláška

Prague Angio 2011

angio.jpg