PragueAngio


PRAGUE ANGIO 2019

Srdečně Vás zveme na tradiční akci, kterou pořádá Nadační fond VFN pod odbornou záštitou II. interní kliniky VFN a České angiologické společnosti ČLS JEP v sále Autoklubu ČR dne 8. 1. 2019.

    Program                  Přihláška


PRAGUE ANGIO 2018 - proběhlo

Nadační fond VFN pod odbornou záštitou II. interní kliniky VFN a 1. LF UK
a České angiologické společnosti ČLS JEP pořádá jubilejní XIII. odbornou konferenci na téma Moderní přístupy v léčbě vybraných onemocnění tepen a žil a novinky v angiologii dne 9. 1. 2018. Pozvánka na akci a program zde.