Zelená linka pro přijetí pacientů na koronární jednotku

Na II. interní klinice kardiologie a angiologie VFN je pro účely příjmu „koronárních“ pacientů v provozu zelená linka s číslem 800 332 345. Tato linka je primárně určena pro záchranné služby a pracoviště mimo VFN ke zjednodušení příjmu akutních pacientů.

Linku bude nosí v pracovní době vedoucí lékař Koronární jednotky II. interní kliniky a v době ÚPS lékař ve službě.

Zelenou linku s číslem 800 332 345, na kterou z areálu VFN je možné volat l. 2615.