Nadační fond VFN

Nadační fond VFN
U Nemocnice 2
Praha 2
IČO: 25740920
bankovní spojení: Komerční banka Praha 2, Italská 2 číslo účtu: 273533560207/0100 VS202
Předseda správní rady: Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. 
   
Korespondenční adresa:
Nadační fond VFN
MUDr. Vratislav Mrázek, MBA, CSc.
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2