Nabídka služeb


Nabídka služeb naší kliniky

Centrum pro plicní hypertenzi

II. interní klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK v Praze se tradičně věnuje problematice plicní cirkulace. Na tuto tradici navázalo Centrum pro plicní hypertenzi, které bylo konstituováno v roce 1998.

Centrum pro Fabryho chorobu

Jedním ze specifik II. interní kliniky 1. LF UK a VFN je orientace na vzácnější metabolická onemocnění s postižením kardiovaskulárního ústrojí. Během posledních 10 let bylo vytvořeno specializované pracoviště orientované na péči o nemocné s lysozomálními chorobami, zejména s Fabryho chorobou. V úzké spolupráci s Ústavem pro dědičná metabolická onemocnění VFN je možno nabídnout diagnostiku a komplexní péči o dospělé nemocné. V současné době pečujeme téměř o stovku nemocných.

Centrum pro kardiomyopatie

Jedním ze specifických a rychle se rozvíjejících programů II. interní kliniky je problematika kardiomyopatií. V této oblasti představuje klinika referenční centrum již pro řadu pracovišť celé České republiky.

Intenzivní kardiologická péče

Týmy lékařů pracuje na vysoce specializovaných pracovištích intenzivní péče. Intenzivní koronární péčena II. interní klinice je založena na bohaté tradici a v posledních letech prošla významnou modernizací a rozšířením. Svým rozsahem, který čítá koronární jednotku s celkem 9 lůžky, intermediární jednotku s 9 lůžky a jednotku intenzívní angiologické péče také s 10 lůžky poskytuje dostatečnou lůžkovou základnu pro péči o kriticky nemocné pacienty s kardiologickou i angiologickou problematikou ve všech fázích akutního onemocnění.

Kardiostimulační centrum a arytmologie

V diagnostice a léčbě srdečních arytmií má II.interní klinika kardiologie a angiologie dlouholetou tradici a patří v tomto oboru mezi špičková pracoviště v České republice. V dubnu 2007 byly otevřeny nové zrekonstruované moderní prostory dvou sálů pro katetrizační ablace arytmií a implantace kardiostimulátorů či kardioverterů-defibrilátorů. V souvislosti s rozšířením kapacity pro nefarmakologickou léčbu arytmií byly zvýšeny i počty ambulantních termínů pro arytmologická konziliární vyšetření v arytmologické ambulanci na Fakultní poliklinice na Karlově náměstí.

Katetrizační laboratoř

Pracoviště zajišťuje celé kompletní spektrum diagnostických a intervenčních výkonů v kardiologii.

Invazivní angiologie a angiologická intenzivní péče

II. interní klinika představuje jedno z nejkomplexnějších angiologických pracovišť v ČR. Diponuje kompletně vybavenou specializovanou jednotkou intenzivní angiologické péče (AJIP), moderně vybaveným katetrizačním sálem a vysoce specializovaným týmem lékařů a sester poskytujících odbornou péči nemocnýcm s onemocněními periferních tepen a žil.

Echokardiografická laboratoř

Echokardiografická laboratoř poskytuje komplexní ultrazvukový diagnostický servis v rámci Kardiocentra Všeobecné fakultní nemocnice a pro spolupracující pracoviště a lékaře. Rutinně jsou prováděna transthorakální (TTE) a transesofageální vyšetření (TEE) včetně zátěžových (fyzická i farmakologická zátěž).

Ambulance srdečního selhání

Na II.interní klinice kardiologie a angiologie byla vytvořena nová ambulance pro nemocné s chronickým srdečním selháním.

Ambulance chlopenních vad

Ambulance zajišťuje péči o nemocné se srdečními vadami.

Neinvazivní angiologie

Na klinice je k dispozici komplexně vybavené centrum pro neinvazivní diagnostiku a léčbu cévních onemocnění.