Zelená linka pro objednávání nemocných a komunikaci s naším katetrizačním oddělením

Tato linka by měla sloužit ke  zjednodušení komunikace mezi Vámi a naším pracovištěm. Od 1. 12. 2007 je možno volat v kteroukoliv denní či noční hodinu na číslo 800 217 222 a objednat pacienta k elektivnímu nebo urgentnímu katetrizačnímu vyšetření. Dosavadní telefonní čísla 224 962 606 v pracovní době a 224 962 600 v mimopracovní dobu (koronární jednotka) zůstávají ovšem nadále v platnosti.

Současně bychom Vás chtěli informovat o tom, že katetrizační laboratoř II. interní kliniky prošla v letošním roce zásadní rekonstrukcí. Otevření nového katetrizačního sálu, vybaveného nejmodernější technikou, významně přispělo ke zkvalitnění naší péče i ke zvýšení komfortu nemocných.

V současné době provádí laboratoř veškeré dostupné diagnostické i intervenční výkony. Čekací doby při objednání k elektivnímu výkonu se díky zvýšené kapacitě zkrátily do 14 dnů, urgentního pacienta je samozřejmě možno vyšetřit okamžitě.