Fakultní poliklinika

Fakultní poliklinika - nabídka služeb

Od roku 2003 je postupně budováno hlavní ambulantní kardiologické centrum kliniky v prostorách části IV. patra zmodernizované budovy B Fakultní polikliniky (FP) na Karlově náměstí 32 (viz foto a mapa). Postupně sem byly přesouvány ambulance z prostorově stísněné lůžkové části kliniky s cílem jejího plného využití pro hospitalizované nemocné a pro nemocné sledované v úzce specializovaných ambulancích s přístrojovými a personálními limitacemi (plicní hypertenze, kardiomyopatie, chlopenní náhrady…). Od ledna 2007 byla naší klinice přidělena 1 další místnost, a s podzimem t.r. místnosti 3, čímž bylo pro II. interni kliniku kardiologie a angiologie alokováno celé jižní křídlo 4. patra. Tolik potřebných nových prostor využíváme k aplikaci infusí nemocným s ischemickou chorobou dolních končetin a nemocným Fabryho nemocí. Sem na polikliniku byla rovněž přesunuta veškerá ambulantní a superkonziliární (ve spolupráci s Klinikou nefrologie a dalšími pracovišti VFN a 1. LF UK) péče o nemocné s touto vzácnou chorobnou jednotkou. Právě program péče o nemocné s Fabryho chorobou je jedním z nosných programů naší kliniky, která v této oblasti patří k naprosté světové špičce (viz Fabrycho choroba). Konečně i rutinní kardiologická ambulantní činnost může nyní probíhat téměř výlučně v prostorách FP. 

V současné době probíhají na poliklinice:

-         Kardiologické ambulance lékařů kliniky
-         Specializované kardiologické ambulance: Rutinní kardiostimulační, 
          Arytmologická, PTCA poradna, Ambulance pro nemocné Fabryho nemocí,   
-         Kardionefrologická poradna
-         Infuzní léčba pro nemocné s Fabryho nemocí a priferními cévními onemocněními
          (ischemickou chorobou dolních končetin)
-         Angiologické ambulance
-         Registrace EKG pro všechna oddělení FP a další pracoviště (VFN)
-         24-hodinová monitorace EKG dle Holtera
-         24-hodinová monitorace krevního tlaku
-         Echokardiografická vyšetření 
-         Cévní sonografické vyšetření
-         Pletysmografické vyšetření 
-         Ergometrická vyšetření na bicyklu, spiroergometriciké vyšetření
-         Vyšetření klaudikačního intervalu na běhátku

EKG křivky jsou na doporučení registrovány bez objednání (k registraci je vhodné využívat i odpoledních hodin, kdy je počet nemocných nižší a jejich čekání tak kratší). Jinak je třeba se k vyšetření objednat na lince 224966230 (případně osobně v recepci). Nemocným s doporučením jiných pracovišť VFN vyhovujeme přednostně, i pro ně je však limitace v délce čekání na vyšetření – v současné době byl doplněn počet  24-hodinových monitorů tak, aby čekací doba byla 2 maximálně 3-4 týdny. Objednací termíny na echokardiografická vyšetření jsou zhruba stejná jako v našem druhém ECHOkardiografickém pracovišti, s nejdelším čekáním je třeba počítat u elektivních  klinických kardiologických vyšetření.   
  
Vyšetření EKG dle Holtera

Jedná se o metodu, která umožňuje dlouhodobou registraci EKG (většinou po dobu 24 hodin). Používá se především k záchytu poruch srdečního rytmu (arytmií). Pro Vás bude vyšetření znamenat přiložení několika lepících elektrod na hrudník na místa předem očištěná lékařským benzínem (jen v případě mužů s mimořádně hojným ochlupením je výjimečně třeba předchozího oholení jednorázovou žiletkou). Elektrody jsou tenkým kabelem spojeny s přístrojem (viz foto niže), který je jen malé velikosti a poskytuje tedy vyšší komfort nemocnému než původní přístroje. Ten je zavešen přes rameno, případně na pásek – proto je vhodné přijít na vyšetření ve volnějším oblečení. Přístroj má Vaše srdce sledovat za co možná nejvíce fyziologických (obvyklých životních) podmínek. Na druhé straně je třeba se vyhnout aktivitám, při nichž by mohlo dojít k poškození přístroje (práce s těžkými břemeny, plavání, bojové sporty atd.). Vzhledem k ceně přístroje, blížící se 100.000 Kč,-, budete požádáni o podepsání převzetí přístroje. Na druhý den vraťte prosím přístroj včas dle pokynů (zpravidla do 9 hodin) jako laskavost k dalšímu pacientovi. Ode dne vrácení záznamníku má indikující lékař výsledek k dispozici zhruba za týden (o mnoho dříve to ani není technicky možné).
 
24-hodinová monitorace krevního tlaku

Jedná se o metodu, která umožňuje 24 hodinovou registraci hodnot krevního tlaku. Pro Vás bude vyšetření znamenat přiložení manžety na paži, manžeta je kabelem spojena s přístrojem velikostí a vahou odpovídajímu zhruba většímu mobilnímu telefonu. Ten je zavešen přes rameno, případně na pásek – proto je vhodné přijít na vyšetření ve volnějším oblečení. Přístroj měří krevní tlak po celou dobu v pravidelných, většinou 30-minutových intervalech. Nafukování manžety je poměrně tiché, ale přesto doporučujeme neplánovat na den vyšetření důležitá jednání nebo společenské akce (divadlo, koncerty vážné hudby). Je třeba se také vyhnout aktivitám, při nichž by mohlo dojít k poškození přístroje (práce s těžkými břemeny, plavání, bojové sporty atd.). Vzhledem k ceně přístroje, odpovídající zrhuba 50.000 Kč,-, budete požádáni o podepsání převzetí přístroje. Na druhý den vraťte prosím přístroj včas dle pokynů (zpravidla do 9 hodin) jako laskavost k dalšímu pacientovi. Záznam s výsledky je pro nemocnému pro lékaře II. interní kliniky (a spolupracující Kliniky nefrologie) vydáván okamžitě, ostatní lékaři dostávají záznam se slovním vyhodnocením do 3-4 pracovních dnů.
 
Zátěžové EKG (ergometrie): 
  
Jedná se o vyšetření srdce, při kterém pozorujeme a vyhodnocujeme klinické a elektrokardiografické projevy srdeční činnosti během tělesné zátěže. K vyšetření si můžete přinést sportovní úbor, možné je však vyšetření realizovat ve spodním prádle nebo i v kalhotách a obuvi s plošší podrážkou. Vhodné je přinést si k vyšetření přinést vlastní ručník. Samotné vyšetření bude pro Vás znamenat přiložení 10 lepících elektrod na hrudník na místa předem očištěná lékařským benzínem (jen v případě mužů s mimořádně hojným ochlupením je výjimečně třeba předchozího oholení jednorázovou žiletkou). Elektrody jsou tenkým kabelem spojeny s počítačem. Během vyšetření budete sedět na rotopedu a šlapat proti odporu, který je předem nastaven. Zátěž se zpravidla zvyšuje po 3 minutách a průměrný počet stupňů jsou 3 = samotné šlapání na kole trvá zhruba 9 minut. Během něj je v pravidelných intervalech měřen Váš krevní tlak. Krevní tlak a EKG registrujeme ještě několik minut po ukončení zátěže. Vyšetření je přítomen lékař a zdravotní sestra. V rámci nedávné stavební rekonstrukci oddělení byl vybudován sprchový kout pro komfort pacientů po zátěžovém testu.

Od prvního pololetí roku 2011 je k dispozici na našem oddělení vyšetření spiroergometrické (při zátěži na biciklu je provedena zároveň analýza vdechovaného a vydechovaného vzduchu). Viz fotografie dole.

Vyšetření na běhátku: Běhátko (traedmill, běhací pohyblivý pás) je přístroj, na kterém se gumový pás pohybuje přesně definovanou rychlostí v rozmezí lidské chůze až běhu. Stupeň zátěže nemocného je dále upravován zvyšujícím se sklonem pásu. Nemocný se přidržuje nepohyblivých madel a dolními končetinami pohybuje s frekvencí danou rychlostí pohybu pásu. Vyšetřujeme takto především nemocné s ischemickou chorobou dolních končetin, u kterých je takto možno objektivizovat vzdálenost do vzniku bolesti končetiny z nedokrevnosti. Tato bolest je nazývána klaudikací a proto hovoříme o vyšetření klaudikačního intervalu. K dispozici je i specielní počítačový program, který umožňuje na běhátku provádět zátěžové vyšetření srdce. Používáme jej u nemocných neschopných zátěže na bicyklovém ergometru (viz výše).


Důležité kontakty

Recpece - příjem a objednání nemocných: 22496 6230


Vedoucí poliklinického oddělení: 
Doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D., tel.: 224 96 6776, e-mail: vilem.danzig(zavináč)vfn.cz 

Kompletní telefonní seznam

Budova Fakultní polikliniky                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nový systém k ambulantímu 24 hodinovému monitorování EKG.

5564

Stará jednotka pro ambulantní 24 hodinové monitorování EKG.

5565

Epizodický záznamník pro dlouhodobější monitoring EKG.

5566

Vyhodnocení dlouhodobého monitoringu EKG provádí školená sestra a lékař.

5567

Nemocný při vyšetření na spiroergometru.

spiro.jpg