Centrum pro plicní hypertenzi

II. interní klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK v Praze se tradičně věnuje problematice plicní cirkulace. V roce 1959 zde byla zřízena hemodynamická laboratoř a řada zde vznikajících prací získala světový věhlas. Také proto byla právě v Praze založena Societas Europaea Physiologiae Clinicae Respiratoriae (SEPCR). Na tuto tradici navázalo Centrum pro plicní hypertenzi, které bylo konstituováno v roce 1998. Toto pracoviště zavedlo postupně v České republice všechny léčebné postupy plicní arteriální hypertenze (PAH).

Centrum úzce spolupracuje s Revmatologickým ústavem v Praze v problematice plicní hypertenze u systémových onemocnění pojiva, prakticky se všemi pneumologickými pracovišti v ČR v problematice plicní hypertenze u respiračních onemocnění, se Spánkovou laboratoří Neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v problematice plicní hypertenze u syndromu spánkové apnoe a s transplantačním centrem na III. chirurgické klinice FNM a 1. LF UK v Praze v problematice transplantační léčby plicní hypertenze. Od roku 1998 do června 2006 byla v Centru pro plicní hypertenzi diagnostikováno a léčeno 117 nemocných s PAH.

V roce 2003 Centrum pro plicní hypertenzi a II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK ve spolupráci s Prof. Eckhardem Mayerem z Kliniky kardiochirurgie a hrudní chirurgie Fakultní nemocnice v Mainzu zahájili teoretické přípravy projektu endarterektomie plicnice u chronické tromboembolické plicní hypertenze. Vlastní operační program byl započat v září 2004. Do současnosti je odoperováno více než 200 pacientů včetně nemocných ze Slovenska. Po operaci dochází prakticky k normalizaci hemodynamických parametrů. Časná mortalita je srovnatelná s výsledky nejlepších světových pracovišť.

Pracovníci Centra pro plicní hypertenzi jsou hlavními autory doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR a v roce 2005 iniciovali vznik Pracovní skupiny Plicní cirkulace České kardiologické společnosti, ve které jsou stále plně aktivní. Centrum poskytuje rovněž odborné zázemí pro Sdružení pacientů s plicní hypertenzí v ČR a od roku 2006 organizuje dvoudenní kurzy věnované problematice plicní hypertenze pro lékaře z ČR a ze Slovenska.  

 

 

 

 

 

 

Spektrum a nabídka služeb

Centrum pro plicní hypertenzi se jako jediné v ČR zabývá komplexní diagnostikou a léčbou všech typů chronické plicní hypertenze, zejména:
-    plicní arteriální hypertenze včetně specifické léčby
-    chronické tromboembolické plicní hypertenze včetně léčby chirurgické (endarterektomie plicnice) pro celou ČR a SR

 
Do centra je vhodné odeslat
- nemocné s gradientem trikuspidální regurgitace při ECHO vyšetření více jak 35 mmHg při vyloučení významnější patologie v oblasti chlopní a myokardu levého srdce
- nemocné s gradientem trikuspidální regurgitace při ECHO vyšetření 30-35 mmHg při vyloučení významnější patologie v oblasti chlopní a myokardu levého srdce, pokud jsou přítomny symptomy podezřelé z plicní hypertenze nebo gradient progreduje
 

Pracovníci a spolupracovníci Centra pro plicní hypertenzi


Ambulance plicní hypertenze: Doc.Jansa, Dr. Ambrož
Echokardiografie: Prof. Paleček, Prof. Linhart, Dr. Hlubocká
Srdeční katetrizace: Prof. Aschermann, Doc. Jansa, Doc. Dr. Endrys (FN Hradec Králové)
Angiologie: Dr. Heller

Kardiochirurgie: Prof. Lindner (II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN), Prof. Mayer (Mainz, Německo)
Anesteziologie: Doc. Stříteský (KARIM VFN), Doc. Kunstýř (KARIM VFN), Dr. Bláha (KARIM VFN)
Pneumologie: Prof. Homolka (1. plicní klinika VFN), Dr. Chlumský (Pneumologická klinika FTN a 1. LF UK)
Revmatologie: Doc. Bečvář (Revmatologický ústav Praha), Dr. Tegzová (Revmatologický ústav Praha)
Neurologie: Prof. Šonka, Dr. Bušková (Neurologická klinika VFN)
Vrozené srdeční vady: Doc. Popelová (Nemocnice Na Homolce)
Transplantace plic: Prof. Lischke (III. chirurgická klinika FN Motol a 1.LF UK)
Radiologie: Doc. Ort (Radiologická klinika VFN) , Doc. Dr. Křivánek (Radiologická klinika VFN)
Psychiatrie: Dr. Anders (Psychiatrická klinika VFN)
Patologie: Prim. Dr. Vítková (Ústav patologie VFN)
 

Kontakty

Doc.MUDr. Pavel Jansa, Ph.D. 
Tel.     800 333 340 (bezplatná linka)
           728 717 041
Fax:    224 942 139
E-mail: jansapavel(zavináč)yahoo.com  
 
Odkazy
Vlastní stránky Centra pro plicní hypertenzi: http://www.infopah.cz/, http://www.plicnihypertenze.eu/
Pracovní skupina Plicní cirkulace ČKS: http://www.kardio-cz.cz/
Sdružení pacientů s plicní hypertenzí v ČR: www.plicni-hypertenze.cz