Akce a semináře kliniky


Den Žilní problematiky - Mimořádný kurz

II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN a Subkatedra angiologie IPVZ            si Vás dovoluje srdečně pozvat na DEN ŽILNÍ PROBLEMATIKY, který se uskuteční v sobotu 12.11. 2016 od 8:30 - 15:30 v prostorách Hotelu ILF, Budějovická 15, Praha 4.

Akce je zveřejněna na stránkách IPVZ pod Subkatedrou angiologie, účast je bezplatná          a je možné se hlásit do vyčerpání míst.

Program                Přihláška

Aortální symposium II kardiovaskulárního centra VFN

Aortální symposium II kardiovaskulárního centra VFN – Endovaskulární léčba onemocnění hrudní aorty, pořádá II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK v pátek 21. října 2016 v prostorách Eisletovy síně.

Program

Semináře komplexního kardiovaskulárního centra

Program - web KKVC