Pro studenty


Rozpis zkoušek 3. ročník

Organizace výuky 5. ročníku

 

Zkoušky

Informace ohledně termínů zkoušek a možnosti odhlašování

Konzultační hodiny

Vážení studenti,

konzultační hodiny pana doc. Danziga budou zrušeny v termínech:

18.7.2018

29.8.2018 - přesun konzultačních hodin na 30.8.2018 (7:30-8:15 hodin)

5.9.2018


Děkuji za pochopení.

Denisa Ebelová,

II. interní klinika

Nový povinně volitelný předmět

Vážení studenti,

Kardiovaskulární centrum a II. interní klinika VFN si Vás dovolují pozvat k zápisu do NOVÉHO PVP:

Propedeutika kardiovaskulárních onemocnění - vyšetřovací metody v kardiovaskulární medicíně

Navazující magisterské studium Intenzivní péče

Podmínky studia a obsah přednášek.

 

Otázky ke zkoušce z interní propedeutiky - 3. ročník

Úřední hodiny

Vážení studenti,

úřední hodiny pro českou paralelku probíhají každou středu od 7:45 - 8:15 na spisovně II. interní kliniky - 1. patro.

Email: denisa.ebelova@lf1.cuni.cz


Office hours - English Parallel (5th year students)

Dear students,
Office hours for English Parallel (5th year students) will take place every Tuesday from 8:00am to 8:20am at archives 1st floor. Otherwise, please contact dr. Kořínek via email josef.korinek@lf1.cuni.cz.

 

Zápočty za předmět Interna - Prázdninová praxe B00084

Vážení studenti,

pro zápočet za Prázdninovou praxi B00084 se, prosím,
dostavte v úředních hodinách (každou středu 7:45 - 8:15) na spisovnu II. interní kliniky v 1. patře (vedle Eiseltovy síně).

Vyplněný formulář o praxi je nutné přinést s sebou, záznam v indexu nestačí.            

Denisa Ebelová, administrátor výuky
denisa.ebelova@lf1.cuni.cz

Lekce z EKG

Volitelný předmět zaměřený na interpretaci EKG

Osnovy seminářu pro studenty - kardiologie 5.ročník

Osnovy přednášek pro mediky při výuce kardiologie v pátém ročníku jsou připraveny k prohlédnutí. 

Curriculum for medical students in cardiology

Basic informations about the curriculum of the English students

Výuka pro českou paralelku

Výuka pro českou paralelku - základní informace, kontakty

Semináře pro 5. ročník - prezentace

VP Kazuistiky z kardiovaskulární medicíny


Otázky ke zkoušce z Interny pro 5.ročník

 

Výuka pro anglickou paralelku - English students information

Are you searching information about our educational programs in English - switch to our English web pages