Pro studenty


Rozpis zkoušek 3. ročník

Organizace výuky 5. ročníku

 

Zkoušky

Informace ohledně termínů zkoušek a možnosti odhlašování

Konzultační hodiny

Vážení studenti,

konzultační hodiny pana doc. Danziga jsou dne 25.4.2018 zrušeny.

Děkuji za pochopení.

Petra Černohousová,

II. interní klinika

Nový povinně volitelný předmět

Vážení studenti,

Kardiovaskulární centrum a II. interní klinika VFN si Vás dovolují pozvat k zápisu do NOVÉHO PVP:

Propedeutika kardiovaskulárních onemocnění - vyšetřovací metody v kardiovaskulární medicíně

Navazující magisterské studium Intenzivní péče

Podmínky studia a obsah přednášek.

 

Otázky ke zkoušce z interní propedeutiky - 3. ročník

Úřední hodiny

Vážení studenti,

úřední hodiny pro českou paralelku probíhají každou středu od 7:45 - 8:15 na spisovně II. interní kliniky - 1. patro.

Email: petra.cernohousova@lf1.cuni.cz


Office hours - English Parallel (5th year students)

Dear students,
Office hours for English Parallel (5th year students) will take place every Tuesday from 8:00am to 8:20am at archives 1st floor. Otherwise, please contact dr. Kořínek via email josef.korinek@lf1.cuni.cz.

 

Zápočty za předmět Interna - Prázdninová praxe B00084

Vážení studenti,

pro zápočet za Prázdninovou praxi B00084 se, prosím,
dostavte v úředních hodinách (každou středu 7:45 - 8:15) na spisovnu II. interní kliniky v 1. patře (vedle Eiseltovy síně).

Vyplněný formulář o praxi je nutné přinést s sebou, záznam v indexu nestačí.            

Bc. Petra Černohousová, administrátor výuky
petra.cernohousova@lf1.cuni.cz

Lekce z EKG

Volitelný předmět zaměřený na interpretaci EKG

Osnovy seminářu pro studenty - kardiologie 5.ročník

Osnovy přednášek pro mediky při výuce kardiologie v pátém ročníku jsou připraveny k prohlédnutí. 

Curriculum for medical students in cardiology

Basic informations about the curriculum of the English students

VP Kazuistiky z kardiovaskulární medicíny


Výuka pro českou paralelku

Výuka pro českou paralelku - základní informace, kontakty

Semináře pro 5. ročník - prezentace

Otázky ke zkoušce z Interny pro 5.ročník

 

Výuka pro anglickou paralelku - English students information

Are you searching information about our educational programs in English - switch to our English web pages