Neinvazivní angiologie

Oddělení neinvazivní angiologie je tvořeno cévní ambulancí a vaskulární ultrazvukovou laboratoří.
Ročně je na cévní ambulanci vyšetřeno okolo 6 - 7000 pacientů, sonografii absolvuje 3 000 – 3500 nemocných.
 
Hlavním úkolem ambulance a sonografie je diagnostika cévních onemocnění a návrh dalšího vyšetřovacího a léčebného postupu. Mnozí z takto vyšetřených nemocných jsou následně odesláni k intervenčním či cévně chirurgickým výkonům. Tyto pacienty dále ambulantně sledujeme a řídíme jejich dlouhodobou léčbu.
 
Specializujeme se na široké spektrum cévních onemocnění. Při stanovení  diagnózy využíváme moderních postupů – od zátěžového testu, pletysmografických metod a jednoduchého dopplerovského vyšetření přes moderní zobrazovací metody jako je duplexní sonografie, počítačová tomografie a nukleární magnetická rezonance.
 
Žilní problematiku reprezentuje zejména hluboká žilní trombóza a její komplikace – plicní embolizace a chronická žilní nedostatečnost. V indikovaných případech provádíme nechirurgickou léčbu varixů dolních končetin – skleroterapii.
 
Onemocnění periferních tepen představuje rozsáhlou problematiku, zřetelně však převažují onemocnění v důsledku aterosklerózy. Léčíme i přidružené onemocnění, která k ateroskleróze vedou ( např. hypertenze, diabetes, vysoké hladiny tuků atd.).
 
Menší skupinu tvoří pacienti s různými formami lymfatických onemocnění, zde postupujeme v návaznosti na další specializovaná pracoviště.
 
Cévní ultrazvuk představuje moderní vyšetřovací metodu, která umožňuje velmi kvalitní zobrazení cévního systému prakticky celého těla. Nejčastěji jde o tepny zásobující mozek, končetinové tepny, břišní aortu a ledvinové arterie, žilní systém se vyšetřuje na končetinách, v pánvi a dutině břišní. 


 

Ultrazvukové pracoviště je propojeno s cévní ambulancí, což umožňuje jeho bezprostřední využití. Tvoří důležitý „servisní článek“ chodu kliniky a poskytuje nezbytné informace o stavu pacienta, zejména před plánovanou srdeční či cévní operací. Podílí se také na odhalování a řešení případných komplikací invazivních výkonů.
 
Jako jedni z prvních v republice jsme zavedli pro pacienty velmi komfortní metodu uzavírání pokatetrizačních pseudovýdutí podáním lidského trombinu. V současnosti se jedná o rutinně prováděnou, bezpečnou a vysoce efektivní metodu.

 

 

 

 

 

 

Lékaři ultrazvukového pracoviště se každoročně podílejí na organizaci PragueAngio, symposia zaměřeného na angiologickou tematiku (www.pragueangio.cz, http://www.pragueangio.cz)
 
Cévní ambulance i sonografické oddělení se nacházejí v přízemí kliniky, v prostorách vyhrazeným specializovaným ambulancím.
Provoz je každodenní od 8.30 do 15.30 hodin, vedoucím odd.je Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
 
Telefonický kontakt – 2 2496 2639 (cévní ambulance) 
                                       2 2496 2633 (vaskulární ultrazvuk)
 
Email: debora.karetova(zavinac)lf1.cuni.cz