Echokardiografie - nabídka služeb


Echokardiografická laboratoř poskytuje komplexní ultrazvukový diagnostický servis v rámci Kardiocentra Všeobecné fakultní nemocnice a pro spolupracující pracoviště a lékaře. Rutinně jsou prováděna transthorakální (TTE) a transesofageální vyšetření (TEE) včetně zátěžových (fyzická i farmakologická zátěž). Vedoucím laboratoře je prof. MUDr. Tomáš Paleček, PhD.

Echokardiografická vyšetření jsou prováděna denně, od 8.00 do 15.00 hodin. Každoročně je v laboratoři provedeno přibližně 7000-8000 echokadiografických vyšetření.

Výzkumné úsilí pracovníků laboratoře je zaměřeno především na tkáňovou dopplerovskou echokardiografii a deformační zobrazení myokardu (strain rate imaging), hodnocení diastolické funkce levé komory, sledování nemocných s chronickou plicní hypertenzí (ve spolupráci s Centrem pro plicní hypertenzi) a kardiomyopatiemi (ve spolupráci s Centrem pro kardiomyopatie). Výsledky výzkumné práce echokardiografické laboratoře jsou každoročně prezentovány na domácích i zahraničních odborných akcích,  originální práce jsou publikovány v prestižních lékařských časopisech (viz publikace kliniky).

Z pera pracovníků echokardiografické laboratoře pochází monografie „Echokardiografie pro praxi“, vydaná nakladatelstvím Audioscan v roce 2002, a kapitola Echokardiografie v rozsáhlé učebnici „Kardiologie“ editované prof. Michaelem Aschermannem a vydané v roce 2003 nakladatelstvím Galén. V současné době probíhá intenzivní práce na 2. vydání monografie „Echokardiografie pro praxi“.

 

Pracovníci echokardiografické laboratoře jsou hlavními pořadateli každoročního jednodenního sympozia s mezinárodní účastí PRAGUECHO, které je věnováno aktuálním otázkám echokardiologie (webové stránky sympozia www.praguecho.org)
 
Telefonický kontakt: 22496 2634-5 (klinika, TTE+TEE), 22496 6230 (poliklinika, TTE)
Email:
tpalec(zavináč)lf1.cuni.cz(prof. MUDr. Tomáš Paleček, PhD)