Arytmologie

V diagnostice a léčbě srdečních arytmií má II.interní klinika kardiologie a angiologie dlouholetou tradici a patří v tomto oboru mezi špičková pracoviště v České republice. V dubnu 2007 byly otevřeny nové zrekonstruované moderní prostory dvou sálů pro katetrizační ablace arytmií a implantace kardiostimulátorů či kardioverterů-defibrilátorů. Navíc byly otevřeny nové prostory kardiostimulační ambulance. Tímto krokem byla významným způsobem navýšena kapacita pro léčbu nemocných s poruchami srdečního rytmu. V souvislosti s rozšířením kapacity pro nefarmakologickou léčbu arytmií byly zvýšeny i počty ambulantních termínů pro arytmologická konziliární vyšetření v arytmologické ambulanci na Fakultní poliklinice na Karlově náměstí.

V současné době jsme schopni zajistit komplexní péči o nemocné se všemi druhy brady i tachyarytmií. 

Vybavení a zkušenosti pracoviště umožňují rutinní provádění katetrových ablací všech běžných supraventrikulárních tachykardií včetně všech typů fibrilace síní a síňových tachykardií; komorových tachykardií včetně tachykardií při strukturálním srdečním onemocnění.  

Většina pacientů s problematikou arytmií, zejména nemocní po náročnějších katetrizačních výkonech, je hospitalizována na Antiarytmické jednotce II.interní kliniky. Oddělení disponuje devíti monitorovanými lůžky.

Klinika je schopna v rámci diagnostiky arytmií zajistit zejména tato vyšetření:

Objednání nemocných k ambulantnímu vyšetření lze provést na telefonním čísle: 22496 6230 - telefon na recepci ambulantních prostor II.interní kliniky na Fakultní poliklinice na Karlově náměstí 32, budova B, 4.patro, kde je většina metod umístěna.

Léčebné arytmologické výkony dostupné na II.interní klinice:

 • Elektrická kardioverze
 • Implantace kardiostimulátorů včetně biventrikulárních
 • Implantace kardioverterů defibrilátorů
 • Katetrová ablace arytmií

Elektrická kardioverze:

Je v současné době proveditelná jako ambulantní (jednodenní výkon) na Antiarytmické jednotce či v nových prostorách kardiostimulačního sálu nebo na Koronární jednotce. Objednání nemocných lje možné na telefonních číslech: 22496 3249 - Zákrokový sálek u stimulačního sálu, 22496 2618 - Koronární jednotka.

Kardiostimulace: 

Představuje dnes suverénní metodu léčby pacientů s bradyarytmiemi. Na klinice  je prováděna od r. 1974. V současné době se celkovým počtem výkonů (kolem 500 za rok) řadíme mezi největší stimulační centra. Od r. 2000 provádíme resynchronizační léčbu srdečního selhání – tj. implantaci tzv. biventrikulárních stimulátorů u nemocných s těžkou srdeční nedostatečností rezistentní na farmakologickou léčbu spojenou s dyssynchronní kontrakcí levé komory. Nemocní po implantacích kardiostimulátrů jsou po výkonu nadále sledováni stran kardiostimulační problematiky v pravidelných intervalech v rutinní kardiostimulační ambulanci. Objednání k výkonům: prosíme kontaktovat Antiarytmickou jednotku (telefon 22496 2603) nebo Kardiostimulační ambulanci (telefon 22496 2641) či přímo Kardiostimulační sál (telefon 22496 2616).


Implantace kardioverterů defibrilátorů - ICD:

Představuje implantaci zařízení schopného rozpoznat a ukončit závažnou, život ohrožující komorovou tachyarytmii. Tyto nákladné přístroje jsme začali implantovat v r. 1994 jako jedni z prvních v České republice. ICD jsou implantovány v rámci primární i sekundární prevence náhlé srdeční smrti či v kombinaci s přístrojem pro léčbu komorové dyssynchronie. V případě potřeby, zejména v případě nutnosti hospitalizace před implantací u nemocných po prodělané arytmické příhodě, prosíme kontaktovat Antiarytmickou jednotku (telefon 22496 2603), jiné kontakty Kardiostimulační ambulance (telefon 22496 2641) či přímo Kardiostimulační sál (telefon 22496 2616).

indukce-setrvale-tachykardie_komp2.jpg

kompletni-avb_komp2.jpgNa levé části obrázku je ukázka indukce setrvalé komorové tachykardie při programované stimulaci komor u nemocného léčeného radiofrekvenční ablací substrátu komorové tachykardie a implantací ICD. Na pravém obrázku je ukázka EKG u typického pacienta podstupujícího implantaci trvalého kardiostimulátoru pro AV blokádu.

Elektrofyziologické vyšetření a katetrizační radiofrekvenční ablace - RFA:

Představuje nejmodernější přístup k diagnostice a léčbě celé řady arytmií. Zejména se jedná o supraventrikulární tachykardie (typický nebo atypický flutter síní, AV nodální reentry tachykardie, AV reentry tachykardie při WPW syndromu nebo skryté akcesorní dráze, ektopické sínové tachykardie z pravé či levé síně), všechny typy fibrilace síní a komorové arytmie u pacientů s či bez strukturálního srdečního onemocnění. Vyšetření spočívá v zavedení speciálních elektrod do srdečních oddílů k detekci místa vzniku arytmie a jeho následné odstranění pomocí aplikace radiofrekvenční energie. Metoda byla u nás zavedena v roce 2001. Sál určený ke katetrové ablaci arytmií je nyní vybaven moderním elektrofyziologickým systémem a elektroanatomickým mapovacími systém CARTO XP.

Přístrojové vybavení elektrofyziolgického a ablačního sálu:

 • Rentgenový přístroj OEC GE 9800

 • Elektrofyziologický analyzátor Cardiolab 7000

 • Kardiostimulátor pro elektrofyziologii EP-3i

 • Generátor radiofrekvenční energie Stockert EP Shuttle

 • Defibrilátor/monitor Lifepak 12

 • Elektroanatomické mapování CARTO 3

 • Intrakardiální ultrazvuk. systém Acuson Cypress

  Objednání nemocných lze realizovat nejlépe cestou Arytmologické ambulance na Fakultní poliklinice (telefon 22496 6230), na Antiarytmické jednotce (telefon 22496 2603) či na přímo na ablačním sále (telefon 224966 2616).

  rezabek-anatom-ap.jpg

  tuma-ma-ischemic-scar-user1.jpg

   

  Orázek ukazuje dvě trojrozměrné mapy srdečních oddílů vytvořené systémem CARTO XP. Na levé části obrázku jsou viditelné anatomické mapy pravé a levé síně včetně plicnch žil, trikuspidálního a mitrálního anulu. Pohled na mapu je odpředu. Na pravé části obrázku je zobrazena projekce na septální stranu elektroanatomické mapy levé komory. Zobrazen je mitrální anulus, žlutými body vyznačen převodní systém srdce. Červenou barvou je označena jizevnatá tkáň. Ablační místa jsou zobrazena červenými body.

  Podrobné informace pro pacienty přicházející k vyšetření či katetrové ablaci:


  Kontakty a objednání pacientů:

  • Vedoucí arytmologické skupiny: MUDr. Miroslav Pšenička  -  tel.: 22496 2603, e-mail: m.psenicka(zavinac)vfn.cz
  • Faxové číslo: 22496 2611
  • Antiarytmická jednotka: 22496 2603, 2694
  • Katetrizační a implantační sál: 22496 2616, 3247
  • Ambulance kardiostimulace: 22496 2641 (pondělí až pátek 7:00 - 15:30)
  • Ambulance poruch srdečního rytmu umistěná v prostorách Fakultní polikliniky: Objednání na tel. čísle 22496 6230 v běžné pracovní době.

  Kardiostimulační ambulance a arytmologické sály jsou umístěny v hlavním areálu VFN, vchod A12, 1.patro. Plán.