Ambulance srdečního selhání

Na II.interní klinice kardiologie a angiologie byla vytvořena ambulance dispenzarizující pacienty s těžkými formami srdečního selhání různé etiologie. Cílem této ambulance je nabídnout těmto nemocným komplexní kardiologickou péči s možnostmi využití nejmodernějších terapeutických postupů.
Tato ambulance je vytvořena v úzké spolupráci a návaznosti na ostatní specializované ambulance a programy II. interní kliniky - (
program kardiomyopatií a myokarditid, ambulance ICHS a PTCA, ambulance chlopenních vad, centrum plicní hypertenze). K péči o nemocné je využíván celý komplement dostupných vyšetřovacích metod. Na klinice jsou v indikovaných případech dostupné i nefarmakologické postupy léčby chronického srdečního selhání jako resynchronizační terapie zavedením biventrikulární stimulace, případně implantace ICD. V případě nutnosti jsou nemocní hospitalizováni na standardních lůžkových odděleních či na odděleních intenzívní péče kliniky. II.interní klinika ve spolupráci s dalšími klinikami Kardiocentra VFN (II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie a KARIM VFN ) nabízí i možnost použítí urgentní mechanické srdeční podpory pro nemocné s kritických selháním oběhu nebo ventilace. K dispozici jsou i přístroje pro ventilační podporu a hemoeliminační metody. Aktivně rovněž spolupracujeme s transplantačním centrem IKEM.
 
Ordinační hodiny:
Každé úterý a čtvrtek, mimo státem uznávaných svátků 9:00-16:00
 
Objednání pacientů a kontakt: 
Tel: 224 962638 úterý a čtvrtek 8.00-16.00
V případě nutnosti kontaktu mimo pracovní dobu je možné telefonovat na telefonní čísla Koronární jednotky. Tel.: 224 962 618, 224 962 600 nebo 800 332 345.
Fax: 224 96 2638
Email: ambulancesrdecnihoselhani(zavináč)seznam.cz
Adresa:
Všeobecná fakultní nemocnice
II. interní klinika kardiologie a angiologie
Ambulance srdečního selhání
U Nemocnice 2
128  08, Praha 2
 
Umístění ambulance: II.interní klinika Všeobecná fakultní nemocnice v přízemí – Kardiologická ambulance č. 5.  
Plán.
 
Lékaři:
Vedoucí lékař: Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D. 
Ambulující lékaři: MUDr. Josef Kořínek, Ph.D.

Sestra:
Mgr. Markéta Křečková, v nepřítomnosti zastupuje Dita Novotná, DiS